To 3 do 4 spotkań z rodzicem i z dzieckiem mające na celu zdiagnozowanie sytuacji rodzinnej i jej wpływu na funkcjonowanie dziecka oraz jego potencjalnych problemów dydaktycznych czy wychowawczych.