To cztery spotkania mające na celu zbadanie predyspozycji i kompetencji zawodowych dzieci i młodzieży. Spotkania służą  diagnozie  zainteresowań, umiejętności i wartości w aspekcie trafnego wyboru  szkoły i przyszłego zawodu. Spotkania pomagają uczniom uświadomić sobie własne zdolności i zainteresowania, które w przyszłości mogą zapewnić zdobycie atrakcyjnego zawodu, zgodnie z predyspozycjami i indywidualnymi możliwościami.