Jedno lub dwa spotkania służące zorientowaniu się w problemie, w celu określenia dalszego sposobu postepowania, tak aby dobrać najbardziej adekwatną formę pomocy.