3Jestem psychologiem, pedagogiem i dyplomowanym psychoterapeutą.
Ukończyłam studia wyższe na kierunku Psychologia ze specjalizacją Psychologia Kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Warszawie wydział w Poznaniu. Ukończyłam Całościowy Kurs Psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Czteroletnie Szkolenie z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, której Program jest Dostosowany do Standardów Wyznaczonych przez European Assocation for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) Odbyłam staż kliniczny w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie oraz w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Centrum Pomocy Psychiatrycznej i Psychologicznej dla Młodzieży, Poradnia Terapii Rodzin, Hostel), z którym to miejscem współpracuję nadal. Pracowałam jako psychoterapeuta w ramach programu zdrowotnego „Progres” w Zduńskiej Woli oraz Punkcie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy MOPSCOS w Zduńskiej Woli. Obecnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego przy SPZPOZ w Zduńskiej Woli oraz w NZOZ REMED również w Zduńskiej Woli. Mam doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń dla różnych grup zawodowych z zakresu rozwiązywania sytuacji kryzysowych i konfliktowych oraz w kształtowaniu umiejętności efektywnej komunikacji. Z dziećmi i młodzieżą w obszarze rozwijania ich umiejętności społecznych. Od lat jestem związana zawodowo ze szkołami wyższymi gdzie prowadzę zajęcia z zakresu psychologii i pedagogiki. Od 16 lat zajmuje się szeroko pojętą pomocą psychologiczno-pedagogiczną, interwencją kryzysową, mediacją rodzinną i rówieśniczą. W gabinecie prowadzę terapię indywidualną dorosłych, terapię rodzin, terapię par i małżeństw, diagnozę dzieci i młodzieży.
W swojej pracy zawodowej wykorzystuję nurt psychoterapii systemowej, poznawczo-behawioralnej i psychodynamicznej.
Prowadzoną przez siebie psychoterapię poddaję regularnej superwizji.

Oferta moja skierowana jest dla osób które:

 • Doświadczają cierpienia z powodu niesatysfakcjonujących relacji międzyludzkich z ważnymi osobami, w rodzinie, w małżeństwie, związku partnerskim;
 • Przeżywają kryzys w rodzinie związany z problemami z komunikacją lub pojawiającymi się trudnościami wychowawczymi;
 • Przechodzą przez fazę rozwodu w rodzinie i tworzenia nowych związków;
 • Cierpią z powodu przewlekłej choroby lub śmierci w rodzinie;
 • W rodzinie występują zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia);
 • Mają trudności w życiu osobistym i zawodowym;
 • Zmagają się z nerwicą, lękiem, depresją, zespołem stresu pourazowego (PTSD) lub dolegliwościami psychosomatycznymi;
 • Cierpią z powodu zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (OCD);
 • Doświadczają samotności i nie radzą sobie ze stresem i z trudnymi wydarzeniami życiowymi;
 • Przeżywają trudności emocjonalne;
 • Mają zaniżone poczucie własnej wartości;
 • Pragną zmienić swoje życie, lepiej poznać siebie i doświadczyć rozwoju osobistego.