To systematyczna, rozmowa skupiona na zdiagnozowaniu i rozwiązaniu różnego rodzaju problemów osobistych. Podczas spotkań osoba coraz lepiej poznaje siebie i więcej dowiaduje się o motywach własnego postępowania w różnych sytuacjach życiowych. Celem spotkań jest uruchomienie wewnętrznego potencjału i siły, zbudowanie postawy, dzięki której można wprowadzić do swojego życia interesujące i ważne zmiany. Spotkania w ramach psychoterapii indywidualnej odbywają się raz na 1 tydzien, w wyjątkowych sytuacjach raz na 2 tygodnie.