Psychoterapia par to spotkanie, w którym uczestniczą osoby pozostające w związku małżeńskim, czy partnerskim. Bycie w związku pobudza nas do doświadczania różnych uczuć, przemyśleń, wyciągania nowych wniosków. Doświadczamy różnych nadziei i rozczarowań. Budowanie związku i utrzymanie go czasami stanowi wyzwanie, które wiąże się z umiejętnością z jednej strony utrzymania bliskości z drugiej własnej autonomii. Psychoterapia par daje możliwości spojrzenia na związek, odnalezienia wspólnie tych zasobów w małżonkach, partnerach, które przyczynią się do zwiększania umiejętności utrzymywania pomiędzy nimi równowagi. Pozwala na zrozumienie źródeł obecnych zachowań/trudności każdego z małżonków, partnerów w kontekście historii ich życia i rozwoju osobistego. Spotkania w ramach terapii małżeństw i par odbywają się raz na 2 tygodnie. Pierwsze spotkanie ma formę konsultacji psychologicznej prowadzonej z jednym z małżonków/pary. Kolejne spotkania prowadzone są z małżeństwem/parą. Wskazania do terapii małżeństw i par:

  • przeżywanyw związku kryzys i zmiany (np. kłopot z porozumiewaniem się, urodzenie dziecka, dorastanie dzieci, odejście dzieci z domu, utrata pracy)
  • brak satysfakcji i wzajemnej bliskości wynikającej z życia seksualnego,
  • poczucieosamotnienia w związku, oddalanie się od siebie
  • wspólne przeżycie traumatycznych sytuacji(np. śmierć dziecka, poważne straty materialne, niepłodność)
  • zdrada, zazdrość, braku zaufania w związku
  • trudności w komunikacji i wzajemnym zrozumieniu